Poniedziałek
godz. 17:30 + Adam Żułkin (pp)
godz. 18:00 + Bożena Pękala (pp)

Wtorek
godz. 17:30 + Zygmunt Szczepański (pp)
godz. 18:00 + Ireneusz Baur

Środa
godz. 17:30 + Apolonia Wacława Bisialska, Waldemar i Zdzisław Bisialscy
godz. 18:00 + Maryla i Zbigniew Łuszczewscy

Czwartek
godz. 17:30 + Mieczysław Kluczyński (pp)
godz. 18:00 + Marek Tomaszewski w rocz. śm.

Piątek
godz. 17:30 – o szybki powrót do zdrowia dla Bartosza – int. od klas VIII
godz. 18:00 + Zofia Folman

Sobota
godz. 17:30 + Andrzej Graczyk (pp)
godz. 18:00 + Eugeniusz i Robert Sieligowscy

Niedziela
godz. 09:00 + Witold Śliwka w rocz. śm
godz. 10:00 + Odnowienia Przyrzeczeń chrzcielnych
godz. 12:00 + Janusz Dąbrowski
godz. 18:00 + Piotr Stępniak